MVO

Kennis en succes moet je delen

Wie Indomo zegt, zegt MVO. Financiële plussen en jarenlange expertise worden binnen onze groep niet eindeloos rondgepompt. Kennis en succes moet je delen, zo vinden wij. Vooral met hen voor wie dat broodnodig is.

World Vision

Eén van de speerpunten van het MVO-beleid van Indomo loopt via World Vision, een wereldwijde christelijke ontwikkelingshulporganisatie die zich inzet voor kinderen die leven in armoede. ‘Die organisatie heeft echt hart voor environment’, vindt Nel den Boer, Senior Health Specialist bij World Vision Nederland. ‘

In Oeganda loopt op het moment een bijzonder project – en natuurlijk heeft dat iets met de expertise van Indomo te maken. De lokale manier van koken in Oeganda is erg milieuonvriendelijk, inefficiënt en slecht voor de gezondheid. Het kost veel tijd om hout te sprokkelen, er zijn gezondheidsproblemen door de rookontwikkeling in de keuken en de pan die pruttelt op het open vuur is bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen. De vraag rees, hoe deze situatie te kunnen verbeteren met lokale middelen. In Hoima, een provinciehoofdstad in het westen van Oeganda, stond een lokale zakenman op met een goed idee. Hij bedacht Lorena, zoals de oven heet. Door middel van een training leren de bewoners zelf om een brand besparende oven te maken. Moeder Joyce is hier het voorbeeld van. Lees haar verhaal.

Indomo steunt dit project met als gevolg de situatie van de kinderen in Kyabigambire te verbeteren. Door de veilige oventjes is er zelfs ruimte om met meerdere pannen tegelijk te koken waardoor het eten sneller klaar is en de kinderen een gebalanceerd dieet hebben. En er kan veiliger worden gekookt zodat kinderen veilig kunnen spelen.  

Doe mee met onze isoleerkannen inruilactie en steun dit project. 

Personeelsbeleid

Indomo streeft naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: we willen zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist.

Als werkgever brengen we jaarlijks verslag uit van de organisatie in samenhang met verantwoord ondernemen. Kernwaarden in onze interne en externe samenwerking zijn betrouwbaarheid, respect en professionaliteit. Zowel wij als werkgever als onze werknemers toetsen de eigen verantwoordelijkheid hierop en spreken elkaar hierop aan. Van onze werknemers wordt verwacht dat zij persoonlijke en financiële belangen vermijden die strijdig kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens klant en werkgever.

Integriteit en betrouwbaarheid

Werknemers van Indomo nemen in het kader van hun integriteit en betrouwbaarheid geen schenkingen, beloningen en provisies aan van personen of bedrijven met wie ze uit hoofde van hun functie in aanraking komen. Ze dienen onze organisatie direct op de hoogte te brengen zodra een persoon of instelling een voorstel in deze richting doet. Kleine relatiegeschenken, de zogenoemde give aways, zijn hieronder vanzelfsprekend niet begrepen.

Het is daarnaast geen enkele werknemer toegestaan een gift of betaling aan te bieden of te geven.

Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

Van alle werknemers wordt ten slotte verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming.

Indomo is partner van MVO Nederland.