ISO 9001:2015

Op 16 november is Indomo officieel ISO 9001:2015-gecertificeerd. Indomo ziet de certificering als het bewijs dat we “op een beheersbare en gecontroleerde manier invulling geven aan onze doelstellingen.”

Omdat Indomo zich bewust is van zowel haar verantwoordelijkheid richting stakeholders als haar rol in de samenleving, wil ze haar dienstverlening graag volgens hoge standaarden uitvoeren. Om die reden laten wij onze prestaties continu evalueren en sturen we voortdurend aan op verbetering van onze processen. Met onze nieuwe ISO 9001:2015-certificering is voor 100 procent aan de algemeen geldende normen voldaan.  

Trots
Directeur Jos den Hengst van Indomo is trots dat met deze certificering zijn organisatie opnieuw heeft bevestigd een hoog niveau van dienstverlening te realiseren. “Op basis van de vastgestelde kansen en risico’s zijn we in staat om toegevoegde waarde te geven aan onze dienstverlening. Tijdens de audit is vastgesteld dat we als organisatie in staat zijn om bij veranderende omstandigheden de klant op de juiste wijze te blijven bedienen.”